Nowy Wspaniały Berlin
Rewaloryzacja Terenu Spichlerza Viktoria
w dzielnicy Kreuzberg

summary


Nowy Wspaniały Berlin
Rewaloryzacja Terenu Spichlerza Viktoria w dzielnicy Kreuzberg


Praca dyplomowa - autor: Anna Krenz, Arch. Assoc. MA;
Promotor: prof. dr hab. inż arch. Marian Fikus
Wydział Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Poznańskiej
(studia dzienne) 2002

Berlin jest miastem o burzliwej historii. Jako stolica Niemiec jest niejako skazany na rolę potężnej metropolii. Jednakże doświadczenia planistyczne po obaleniu muru berlińskiego i ekspansywna rekonstrukcja urbanistyki nadal kwestionują jego atrakcyjność. "Czy Berlin da radę?" ['Newsweek', 10 Września 2001] - czy Berlin sprosta swojej funkcji i oczekiwaniom planistów, polityków, architektów i mieszkańców?

Wybierając Berlin i dzielnicę Kreuzberg jako temat dyplomowy, chciałam zmierzyć się z tym trudnym zagadnieniem, jakim jest rewaloryzacja i przywrócenie życia na terenie post-industrialnym, leżącym na dawnej granicy Berlina wschodniego i zachodniego. W nawiązaniu do wymogów ekologicznych Berlina projekt zakłada strategię uwzględniającą oszczędność energii zarówno w aspekcie urbanistycznym jak i architektonicznym, co ma znaczenie szczególnie dla rewaloryzacji przeważających w miastach istniejących budynków. Doświadczenia projektowe w warunkach niemieckiech (Berlin jako temat pracy dyplomowej) mogą stanowić istotne źródło wiedzy w stosowaniu strategii pozwalających na oszczędzanie energii (=redukcję emisji CO2) w architekturze, co ma znaczenie dla Polski po wejściu do Unii Europejskiej i przystosowaniu wymogów dotyczących konsumpcji energii do wytycznych UE.

Przyjęta metodologia pracy dyplomowej to przede wszystkim rozpoznanie terenu w kontekście architektonicznym, społecznym, politycznym i bioklimatycznym. Projekt podzielony jest na część urbanistyczną i architektoniczną - odbudowę wybranego budynku. W obu skalach zastosowałam strategię:
Aspiracje - cele i idee projektowe
Analiza - warunki społeczne, polityczne, ekonomiczne a przede wszystkim bio-klimatyczne i budowlane
Strategia - przyjęcie wytycznych
Propozycja - projekt urbanistyczny i architektoniczny

Projekt jest próbą zastosowania analitycznej metody rewaloryzacji terenu nad rzeką Spree, z uwzględnieniem wymogów zapotrzebowania na energię jak i estetyki wizualnej. Oba te wyznaczniki towarzyszą całemu procesowi projektowania opartemu na zasadzie analizy, opracowaniu kilku koncepcji a następnie wyboru najlepszego rozwiązania - doboru środków i zastosowania technologii.
W końcowej fazie uzyta została koncepcja Ekologicznego Śladu (Ecological Footprint, brak polskiego odpowiednika) konsumpcji energii budynku do zobrazowania jego wpływu na środowisko naturalne. Zapotrzebowanie na energię dla odrestaurowanego budynku (projekt) wynosi 65 kWh/m²/rok (załącznik pracy pisemnej). Przyjmując wydajność energetyczną roślin jak Miscanthus czy wierzba = 20000kWh/ha/rok (źródło: British Biogen), to obszar potrzebny na dostarczenie wymaganej energii wynosi około 9-10 ha dla całego budynku.

Praca dyplomowa, jako kolejne (i ostatnie) zadanie projektowe podczas studiów, nauczyło mnie pokory wobec natury i samego procesu projektowego a także pozwoliło na głębsze zrozumienie tendencji i strategii energooszczędnych, które już niedługo obowiązywać będą w Polsce.

Anna Krenz

All rights reserved, Copyrights by Anna Krenz®